SportAdmin använder Cookies för att förbättra din användarupplevelse. Genom att klicka på Jag Godkänner tillåter du detta. Här kan du läsa mer om cookies och hur SportAdmin använder dem.

Graderingsinformation

Varje termin avslutas med en gradering där man inför en examinator får visa prov på såväl teoretiska som praktiska kunskaper. Baserat på ens teoretiska kunskaper och behärskning av tekniker erhålles olika grader (Kup och Dan-grader). Beroende på vilken grad man har innehas bälten av olika färger till den dräkt (Do-bok) man traditionellt bär vid ett träningspass.

 

Graderingsmomentet är ett utmärkt sätt för eleven att ta det man lärt sig under träningen och visa upp sina färdigheter i en situation där tränare, föräldrar och vänner sitter och tittar på. Vi vill se att eleven klarar av att prestera när det verkligen gäller och graderingsmomentet hjälper till att utveckla denna fantastiska förmåga.

Det är självklart att många, om inte alla, elever känner fjärilar i magen inför en gradering. Kom ihåg att du aldrig är ensam om att känna nervositet. Det är bara att skaka av sig den mentala barriären, finna en inre ro och visa upp vad du kan.

 

Förbered dig på bästa möjliga sätt inför en gradering, lyssna på tränaren, gå till de speciella graderingsträningarna och, viktigast av allt, träna hårt och ha roligt! Följ dessa steg och håll huvudet kallt under graderingen så råder det inga tvivel om att du kommer att klara din gradering.

 

10 Kup 10 - 1 Kup (vita- och färgade bälten)

Medlem som har oreglerade skulder (t ex medlemsavgift, träningsavgift och utrustning) äger inte rätt att gradera. Vi vill dock att våra medlemmar skall veta att varje gradering innebär en verklig kostnad om ca. 300-400 kr/person & gradering för klubben.

 

För högre graderingar till Svart Bälte gäller SIFs kostnader.

Taekwon-dos historia

Taekwon-Do grundades av general Choi Hong Hi 11:e april 1955.

International Taekwon-Do Federation (ITF) grundades 1966 av general Choi Hong Hi och har idag sitt huvudkontor i Wien, Österrike.

TKD har utvecklats från Karate, Kung-Fu och gamla koreanska stridskonster som Dang-Soo och Taekyon (De flesta fotteknikerna kommer härifrån).

Lindome TKD:s Historia
Klubben startades av Stefan Plomgren IV Dan och William Arnsmar III Dan. Hösten 2007 togs dom första nybörjarna in och nu är vi över 100 medlemmar i alla åldrar.

Skillnaden mellan TKD och andra kampstilar är:

1. Namn (TKD – Karate)
2. Terminologi (Koreanska – Japanska)
3. Tekniker (Olika sorters sparkar och slag)
4. Metoder (Olika metoder för att strida)
5. Filosofi (Olika sätt att se på omvärlden)

Taekwon-do´s ed är:

1. Jag skall följa Taekwon-Do´s regler
2. Jag skall respektera instruktör och senioreleverna
3. Jag skall aldrig missbruka Taekwon-Do
4. Jag skall bli en förespråkare för frihet och rättvisa
5. Jag skall hjälpa till att bygga en fredligare värld

Taekwon-do´s mål är:

1. Artighet
2. Ärlighet
3. Uthållighet
4. Självkontroll
5. Okuvlig anda (Att aldrig ge upp)

Regler i dojangen (Träningslokalen)

1. Vid inträdet i dojangen ska man buga för nationalflaggan. (Kuk ki)
2. Buga för instruktören på lämpligt avstånd.
3. Buga för flaggan och instruktören vid uppställning före träningens början.
4. Seniormedlemmar står till höger om juniormedlemmar.
5. Läs eden före träningen.
6. Meditera under en minut efter träningen.
7. Buga för flaggan och instruktören vid uppställningen innan träningens slut.
8. Buga för nationalflaggan före utgång från dojangen.

Uppträdande i dojangen(träningslokalen):

1. Rökning förbjuden.
2. Alkohol, läskedrycker, mat etc. är ej tillåten.
3. Avstå från meningslöst prat.
4. Det är ej tillåtet att bära skor.
5. Ingen är tillåten att undervisa utan instruktörens tillstånd.

Gibon yousup (Grundträning) utvecklar:

1. Exakthet
2. Tålamod
3. Lär ut metoden, principen och meningen.

Matsogi (Sparring) utvecklar:

1. Mod (Att möta sin motståndare)
2. Vakenhet (Hitta motståndarens svagheter)
3. Precision (Teknikerna träffar i motståndarens luckor/svagheter)
4. Flexibilitet (Tempoväxling & rörlighet)
5. Självkontroll (Ha kontroll på teknikerna)
6. Ödmjukhet (Visa respekt för våra medmänniskor)

Tul (Mönster) är grundläggande försvars- och attacktekniker som utförs i en logisk och bestämd ordning och utvecklar:

1. Vighet
2. Balans
3. Grace (Skönhet i teknikerna)
4. Koordination (Hjärnans samspel med kroppen)

Bältessystem

Det finns 10 gup (grader) inom färgbälten och 9 DAN inom svarta bältet.

Ordningen för gup är:

Vit 10 gup
Vit/Gul 9 gup
Gul 8 gup
Gul/Grön 7 gup
Grön 6 gup
Grön/Blå 5 gup
Blå 4 gup
Blå/Röd 3 gup
Röd 2 gup
Röd/Svart 1 gup

Det svarta bältet är indelat i fyra kategorier:

1 – 3 DAN är Boosabum (Biträdande instruktör)
4 – 6 DAN är Sabum (Instruktör)
7 – 8 DAN är Sahyon (Master)
9 DAN är Saseong (Grand Master)

Förklaring till bältesfärger ITF (International Taekwon-do Federation)

Vit - Symboliserar oskyldighet/okunnighet precis som nybörjaren utan tidigare kunskaper i TKD.
Gul – Symboliserar jorden från vilken en planta gror, medan grunden för TKD läggs.
Grön – Symboliserar att plantan växer allt eftersom kunskaperna i TKD ökar.
Blå – Symboliserar himlen som plantan når i sin mognad när TKD-träningen fortsätter.
Röd – Symboliserar fara samtidigt som det varnar motståndaren.
Svart – Motsatsen till vitt, symboliserar mognaden och kunskaperna man fått inom TKD. Visar också på utövarens oräddhet inför mörker och fara.

Det är absolut förbjudet att missbruka TKD. Som missbruk räknas allt utom nödvändigt självförsvar.

Kriterier för att få gradera sig

Förutsättningar för att få anmäla sig till gradering:
Aspiranten uppfyller samtliga kriterier i det nationella graderingsreglementet.
Aspiranten har minst ca 75% närvaro på de ordinarie träningspassen (1tillfälle per vecka för kids, 2 tillfällen per vecka för barn/vuxna). Observera att specialpass som tävlingsträning, själv träning etc är extra träningstillfällen och ej räknas in i de ordinarie passen.

Villkor för gradering till graden 1 Kup och högre:
Inneha giltig domarbehörighet Nivå 2 samt dömt/tävlat/coachat vid minst ett tillfälle senaste terminen
Genomgått testgraderingar regelbundet
Ställt upp för föreningen som assisterande instruktör för grupper

För testgraderingar gäller:

Testgraderingar har införts för att ge aspiranten möjlighet att stegvis lära sig samtliga moment för nästa nivå och därmed förbereda sig på ett bra sätt under en längre tid.
Testgraderingar är gratis.
Testgradering medför ej certifikat, markering på bälte eller signering i TKD-pass.
Alla delmoment från den ”riktiga” graderingen kan ingå i testgraderingen. Vilka moment som efterfrågas vid respektive testgradering avgörs vid respektive tillfälle av graderingsinstruktören. Även kross kan ingå men då endast enstaka tekniker.

För tul-momentet gäller följande:

Från 1 Kup till I Dan: Minsta aktiva träningstid med graden 1 Kup: 1år. 

En testgradering skall göras under detta år då följande Tul skall visas: Enligt nationella graderingsreglementet.

Från I Dan till II Dan: Minsta aktiva träningstid med graden I Dan: 1,5år. Två testgraderingar skall göras under denna tid.
Vid den första skall Kwang-Gae Tul visas och vid den andra skall Kwang-Gae visar och vid den tredje ska alla Tul visas.

Från II Dan till III Dan: Minsta aktiva träningstid med graden II Dan: 2år. Tre testgraderingar skall göras under denna tid. Vid den första skall Eui-Am Tul visas, vid den andra skall Choong-Jang Tul visas och vid den tredje skall Juche Tul visas och under perioden måste delgraderingar genomföras hos ITFs TGK i Sverige och om man är godkänd så kommer man att få gradera sig på en Riksgradering som genomför 2 ggr/ år. (För gradering till III Dan eller högre kontakta instruktören)

Över III Dan: Enligt nationella graderingsreglementet.
Aspirant som vill vänta längre tid med nästkommande gradering än minsta aktiva träningstid kan göra detta. Dock skall aspiranten börja testgradera i tid så att samtliga tillfällen (se ovan) hinner genomföras före den ”riktiga” graderingen.

Lycka till.....
Lindome Taekwon-Do klubb